Dívčí kolej

Toto je Dívčí kolej,což  znamená(pro nechápající chlapce) že do této koleje mají vstup výhradně povolen dívky...Samozřejmě sem chlapci smí,ale jen když si to domluví s učitelem,nebo velekněžkou která zde bude(to se jedná ohledně večerky).Před večerkou sem smíte chodit(chlapci) jak chcete,ale po večerce,Jen na dovolení! 

 

 

 

 Společenská místnost 

 

Kuchyň

 

Chat